Gemeente Ermelo presenteert resultaten burger- en ondernemerspeiling

Foto: ermelo.nl

De gemeente Ermelo wil haar beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van haar inwoners en ondernemers. Daarvoor is het van belang dat de gemeente weet wat er speelt. Om hier inzicht in te krijgen heeft de gemeente Ermelo in september een burger- en ondernemerspeiling uit laten voeren. Dit is een vervolg op de meting die twee jaar eerder gedaan is. 561 Inwoners hebben de burgerpeiling ingevuld en 264 organisaties hebben aan de ondernemerspeiling meegedaan. De gemeente vindt dit een representatieve respons.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

Burgerpeiling
De scores van de gemeente Ermelo worden in het onderzoek onder meer vergeleken met het landelijk gemiddelde en met het gemeentelijk gemiddelde. De laatste is het gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare grootte als Ermelo (25.000 – 50.000 inwoners). Bij de burgerpeiling scoort de gemeente Ermelo vrijwel conform de gemiddelden: soms wat hoger, soms wat lager. Op enkele onderdelen, zoals prettige woonomgeving (8,1 tegenover 8,0) en zorg voor de leefomgeving (6,6 tegenover 6,5) beoordelen inwoners de gemeente positiever dan in 2018. Op enkele onderdelen is een lichte daling te zien, zoals communicatie en voorlichting (6,3 tegenover 6,5) en inspanningen ten opzichte van maatschappelijke deelname (6,6 tegenover 6,7).

Ondernemerspeiling
In de ondernemerspeiling wordt de bedrijfsomgeving van Ermelo op het gebied veiligheid (7,8 tegenover 7,4) en bereikbaarheid (8,2 versus 8,1 voor auto’s) beter beoordeeld dan in 2018. Ondernemers beoordelen de algehele dienstverlening van de gemeente Ermelo met een 6,3. Dit is licht gedaald ten opzichte van het gegeven rapportcijfer van 6,6 in 2018. Het vestigingsklimaat scoort beter dan in 2018 (een 6,2 tegenover een 6,0 in 2018).

De resultaten
De resultaten zijn vanaf eind december 2020 te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl Dit platform laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van allerlei onderwerpen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beheert de website. Ook zijn de definitieve rapporten binnenkort op de website van de gemeente Ermelo te vinden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden