Wethouder Ermelo Leo van der Velden zegt sorry voor zijn uitlatingen

Wethouders Hans de Haan, Leo van der Velden, Wouter Vogelsang en Laurens Klappe.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Op dinsdag 1 september 2020 is het college van burgemeester en wethouders, na het zomerreces, voor het eerst weer voltallig bijeen geweest. In alle openheid hebben de vijf bestuurders een lang en goed gesprek gehad met elkaar. Daarmee hebben zij de basis gelegd voor een gezamenlijke doorstart.

Dit meldt de gemeente Ermelo in een persbericht.

Weer richten op besturen
Het persbericht vervolgt: “In afwachting van het externe onderzoek door een tweetal verkenners, dat deze week begint in opdracht van de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning, wil het college haar energie graag weer richten op wat er toe doet: het besturen van deze mooie gemeente.

Stevig conflict
Vóór het zomerreces ontstond er een stevig conflict tussen wethouder Leo van der Velden en de overige leden van het college, nadat de wethouder zich in een perspublicatie negatief uitliet over burgemeester André Baars en over de gemeenteraadsfractie van het CDA. Dat gebeurde na een meningsverschil over een gerucht over het niet naleven van de Corona-veilige 1,5 meter afstand in een horecagelegenheid in privétijd van de wethouder. Om even pas op de plaats te kunnen maken en enige rust te creëren, heeft de wethouder eind juni verlof genomen tot 1 september.

Spijt betuigd
Inmiddels heeft de wethouder aan alle betrokkenen spijt betuigd over zijn uitlatingen. Terugkijkend erkent de wethouder, dat hij zijn ongenoegen niet op deze wijze publiek had moeten maken; hij betreurt de commotie en de reputatieschade die hierdoor is ontstaan.

Collegiaal
De gemeente Ermelo is gebaat bij een professioneel bestuur en vanuit de gedeelde ambitie om het beste voor Ermelo te blijven doen, zal het college vanaf nu weer als collegiaal bestuur alle portefeuilles gaan oppakken.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden