College wijst verzoek af voor fabriek in Ermelo om wiet te telen

Foto: pixaby.com

Het college van b&w heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een verzoek TYCH B.V. om ruimte beschikbaar te stellen voor een fabriek die cannabis teelt. 

Actief in de internationale cannabisindustrie
Volgens de achterliggende stukken van het besluit is TYCH B.V. al enkele jaren actief in de internationale cannabisindustrie. Voor een veilige en hoogwaardige productie in Nederland zoekt het bedrijf nu bedrijfsruimte. Er zou een stuk grond nodig zijn van circa 5000 m² om er een fabriek op te bouwen. Volgens het bedrijf zou de fabriek ongeveer 100 directe fulltimebanen opleveren.

Geïnteresseerd?
De directeur van het bedrijf geeft aan in gesprek te willen met het college met en/of raadsleden van de gemeente Ermelo om het businessplan te delen, zodat er kan worden beslist of Ermelo geïnteresseerd is in deze fabriek binnen de Ermelose gemeentegrenzen.

Geen bouwgrond
Het college geeft op voorhand aan dat er geen bouwgrond is in Ermelo van circa 5000 m². Bedrijven bovendien die groter zijn dan 5.000 m² moeten zich vestigen op een regionaal bedrijventerrein, zo schrijft het Regionaal beleid vanuit Economie (RPW) voor. Daarnaast redeneert het college dat de benodigde kavel vast groter moet zijn dan 5.000 m². Naast een fabriek is er namelijk ook ruimte nodig voor het personeel om te parkeren en om te laden en te lossen. In Ermelo zouden ze zich dan volgens de regionale afspraken niet mogen vestigen.

Coffeeshop-vrije gemeente
Aanleiding van het verzoek van TYCH B.V. om een fabriek te vestigen in Ermelo is een vergunning die het bedrijf wil aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, om mee te doen aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.Gemeenten die deel willen nemen aan het experiment, zegt het college, konden tot 10 juni 2019 hun belangstelling kenbaar maken. Ermelo heeft zich niet aangemeld voor het experiment. Ermelo zegt het college, is namelijk een coffeeshop-vrije gemeente. Daarmee moet worden voorkomen dat de veiligheid, de openbare orde, het woon- en leefklimaat en/of de gezondheid van de inwoners van de gemeente nadelig worden beïnvloed, als direct of indirect gevolg van de vestiging van een coffeeshop. Over dit coffeeshopbeleid en nul-beleid beslist de burgemeester.

Overal vestigen
Telers kunnen zich overal vestigen, zo is te lezen in de achterliggende stukken, ook in gemeenten die niet deelnemen aan het wietexperiment. Zij moeten contact opnemen met de gemeente waar zij zich willen vestigen. Het ministerie vraagt de burgemeester van de gemeente waarin de teler zich wil vestigen om een advies. Dit advies mag alleen gaan over de eventuele gevolgen van de teeltlocatie voor de openbare orde en veiligheid
in de gemeente. De gemeente kan geen andere overwegingen (zoals wenselijkheid) meewegen in haar advies aan het ministerie. De burgemeester kan in zijn/haar advies wel voorwaarden opnemen voor in de vergunning.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden