Voorrangskruising op de Oude Nijkerkweg gaat verkeer van en naar Veldwijk leiden

Foto: Gemeente Ermelo

Niet met een rotonde maar met een voorrangskruising wordt Landgoed Veldwijk ontsloten. Het Landgoed wordt momenteel herontwikkeld. Hiervoor stelden de gemeente Ermelo en GGz Centraal een Masterplan op, dat eind 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het plan zijn niet alleen woningen en (zorg)voorzieningen opgenomen, maar ook een nieuwe weg om het gebied goed bereikbaar te maken. Deze nieuwe nog aan te leggen weg krijgt, zo is bepaald in het Masterplan, een aansluiting op de Oude Nijkerkweg als onderdeel van de Westflank. Naast deze weg blijft de huidige aansluiting op de Horsterweg bestaan.

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 20 juli.

Kolossale eiken sparen
Uit de achterliggende stukken van het collegebesluit valt op te maken dat er is wel onderzoek is gedaan naar een ontsluitingsvariant met rotonde door Goudappel Coffeng in opdracht van GGz Centraal. Met een rotonde echter zou veel groen waaronder meerdere kolossale eiken het veld moeten ruimen. De rotonde nog zuidelijker plaatsen is verkeerstechnisch en qua veiligheid onwenselijk in verband met de ontsluiting van de wijk in de bocht met de Lange Haeg.

Herplantplicht eisen
Ook met een kruising moet een aantal bomen wijken. De gemeente Ermelo meent echter met vergunning-aanvraag herplantplicht te eisen. GGz Centraal schrijven de achterliggende stukken, zal als huidige grondeigenaar de kosten moeten dragen voor de veranderingen. De gemeente draagt bij met inhoudelijke kennis. De inzet hiervoor wordt gefinancierd uit de nog af te sluiten anterieure overeenkomst met met GGz Centraal. Na afronding van de werkzaamheden zal het eigendom en beheer naar de gemeente gaan.

Najaar van 2020
De ontsluiting maakt deel uit van deelgebied B van het Masterplan Veldwijk. Zoals het er nu uitziet zal in het najaar van 2020 gestart worden met de benodigde bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling van de nieuwe zorgzone van GGz Centraal met de ontsluiting Oude-Nijkerweg mogelijk te maken.

Overgang station
Nu de ontsluiting op de Westflank gestalte krijgt kan ook definitief het traject ingezet worden om de overgang direct bij het station af te waarderen, zo is de bedoeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden