Jachthut in Ermelo wordt bed & breakfast en museum

Foto: google maps

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het realiseren van een vrijstaande woning aan de Garderenseweg 210 waarbij een bestaande jachthut, bekend als de jachthut van Cartouche,  omgevormd wordt naar een bed & breakfast en museum. Daarmee wordt gezicht gegeven aan een bijzonder stukje dorpsgeschiedenis van Speuld en Ermelo.

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 6 juli.

Voor breder publiek
Door de jachthut om te vormen naar een bed & breakfast wordt de -voorheen voor een select gezelschap beschikbare locatie- nu toegankelijk voor een breder publiek van rustzoekers en natuur- liefhebbers Een deel van de jachthut wordt ingericht als museum voor educatieve doeleinden. In een expositieruimte wordt de geschiedenis van de jachthut en zijn voormalige bewoner verteld. Daarnaast word er aandacht besteed aan de bijzondere jacht- en natuurhistorie. Daarbij wordt de afstemming en samenwerking gezocht met Staatsbosbeheer

Geschiedenis van de jachthut
Op de locatie Garderenseweg 210 in Speuld staat nu een oude jachthut. Deze werd vroeger bewoond door de heer Arnold van der Wal, een bekende naam binnen de wereld van de natuurbeheerders, jagers en jachtopzieners. Daarnaast was hij pionier en mede grondlegger van de huidige manier van ‘verantwoord natuurbeheer’. Na de oorlog pachtte hij een deel van het Speulder- en Sprielderbos. Een gebied dat totaal was leeg gestroopt. Met een vaste kern mensen bracht hij flora en fauna weer in evenwicht. De jachthut plaatste hij begin jaren vijftig op de huidige plek aan de Garderenseweg. Al snel werd dit een ontmoetingsplaats voor jagers, filosofen en natuurbeheerders, inclusief leden van het Koninklijk Huis. Van der Wal hamerde vooral op een goede jager-ethiek, waarbij een evenwichtige gezonde wildstand bovenaan stond.

Procedure
De woning wordt met een uitgebreide omgevingsvergunning planologisch mogelijk gemaakt. Parallel aan deze vergunning loopt nog een wet natuurbescherming vergunning om de bouw van de woning mogelijk te maken, deze vergunning loopt via de provincie Gelderland.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden