Gemeente Ermelo geeft inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties meer ruimte met participatieplan Omgevingswet

Foto: Archief

Actief meedenken over de toekomst van Ermelo. Dat is het uitgangspunt van het participatieplan Omgevingswet dat het college van b&W op dinsdag 29 juni vaststelde. Het plan beschrijft hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden bij het uitwerken van de Omgevingswet.

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 6 juli.

Meer ruimte voor ideeën
Met het participatieplan geeft de gemeente Ermelo meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Het participatieplan gaat ook over de manier hoe participatie in te zetten voor de verschillende onderdelen uit de Omgevingswet, bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Want voor elk onderdeel is een participatieaanpak op maat noodzakelijk. Het participatieplan Omgevingswet wordt onderdeel van het algemene participatiebeleid van Ermelo.

Participatie zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen. En participatie zal zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdswinst.

Sneller en beter besluiten
In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die moet ervoor zorgen dat de gemeente sneller en beter kan besluiten over plannen en projecten in de leefomgeving. Het goed regelen van participatie rond nieuwe initiatieven en plannen is een belangrijk onderdeel van deze wet.

Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet?
In Nederland zijn honderden wetten en regels voor onze omgeving, meldt de gemeente Ermelo op haar website. Het is lastig om door de bomen het bos te zien. Daarom gaat in 2022 de Omgevingswet in. In de eerste instantie zou deze in 2021 in werking treden. Door een landelijk besluit in mei is dit een jaar uitgesteld. Klik HIER voor uitleg over de Omgevingswet.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden