Restaurant LazyTiger in Ermelo moet massieve toegangsdeuren verwijderen

Foto: Grietje-Akke de Haas

Restaurant Lazytiger aan de Julianalaan 123 in Ermelo moet een alternatief zoeken voor de twee toegangsdeuren die de entree een zo’n fraaie oriĆ«ntaalse sfeer geven. De 2 prachtige deuren zijn naar mening van de gemeente te hoog en ogen veel te massief. Dit blijkt uit het besluit van het college van b&w.

Restaurant LazyTiger opende op 1 juni 2020 officieel de deuren. Voor een aantal zaken moest de gemeente Ermelo echter nog een omgevingsvergunning verlenen. Dat betrof de pergola, de reclamezuil, de in- en uitrit en de deuren.

Niet volgens de regels
Deze deuren waren al geplaatst voor de omgevingsvergunning in orde was. Nu concludeert de gemeente dat deze niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan en het kruimelbeleid. In het voorerf zijn namelijk erfafscheidingen toegestaan tot een hoogte van 1 meter. De toegangspoorten hebben echter een hoogte van 2,18 en 2,6 meter.

Geen precedent scheppen
Het zogenaamde kruimelbeleid biedt de mogelijkheid om voor dergelijke poorten af te wijken van een bestemmingsplan tot een hoogte van 1,1 meter. Afwijken door middel van een maatwerk-kruimel acht de gemeente niet wenselijk, vanwege de precedent wat hiermee wordt geschapen.

Luchtiger vormgeving
Ook de Commissie Omgevingskwaliteit adviseerde negatief. “De toegangspoorten wijken in hun uiterlijke verschijningsvorm te veel af van het pand en ogen veel te massief en gesloten in relatie tot de openheid van het voorterrein. Geadviseerd wordt om voor de toegangspoorten te zoeken naar een luchtiger vormgeving die beter past bij het pand.”

Weigering aanvechten
De gemeente waarschuwt in de achterliggende stukken van het besluit: “Aanvrager heeft zelf het risico genomen door de poorten te plaatsen voordat hiervoor een omgevingsvergunning is verleend. Nu gebleken is dat de bouwwerken niet worden gelegaliseerd, zal een handhavingstraject worden gestart.” De aanvrager heeft evenwel mondeling verklaard veel waarde te hechten aan de poorten en aangegeven een weigering aan te zullen vechten.

Lichtsterkte reclamezuil
Voor de pergola, de reclamezuil, de in- en uitrit wordt wel een omgevingsvergunning verleend. Wel moet de lichtsterkte van de reclamezuil worden beperkt. Enkele omwonenden bestempelen de verlichting namelijk als zeer ongewenst en overdadig. Ook de keuze voor een rode lichtkleur wekt volgens hen de suggestie dat er andere bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dan een restaurant.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden