Drie woningbouwinitiatieven krijgen voorrang van de gemeente Ermelo

Foto: Archief

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in 2020 drie initiatieven voor woningbouw een prioritaire status krijgen. Prioritaire status betekent dat de gemeente meewerkt aan het plan en daarvoor capaciteit ter beschikking stelt. De inspanning om tot realisatie te komen ligt altijd bij de ontwikkelaar. Deze drie woningbouwplannen omvatten in totaal 38 woningen waarvan 28 sociale woningbouw.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

In de jaarlijkse afweging van maart t/m juni zijn in totaal 17 woningbouwplannen ingediend en beoordeeld op verschillende onderdelen. Er zijn 14 punten te verkrijgen. Een belangrijke eis is dat de plannen compleet zijn. Uiteindelijk zijn er drie woningbouwplannen overgebleven die voldoen aan de gestelde eisen. Zij haalden 5, 6 of 7 punten van de in totaal 14 punten en krijgen een prioritaire status. Het hebben van een prioritaire status biedt overigens geen garantie voor het verkrijgen van benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijziging en/of akkoord van de gemeenteraad.

De volgende drie woningbouwplannen hebben een prioritaire status gekregen:

  • Horsterweg 160-162: 4 woningen: 7 punten
  • Hamburgerweg fase 1, 12 woningen: 6 punten
  • Horsterweg 64: 22 woningen: 5 punten

Van de overige 14 ingediende woningbouwplannen is het resultaat:

  • 1 project is niet ontvankelijk verklaard
  • 4 projecten worden in behandeling genomen zodra de capaciteit van de gemeente dit toelaat
  • 4 projecten worden apart behandeld omdat dit kleinschalige woon- of functieveranderings initiatieven zijn
  • 5 projecten hebben een negatieve haalbaarheidstoets gekregen

Versnelling
Het doel van de afweging woningbouwplannen is om versnelling aan te brengen in de realisatie van woningen waar behoefte aan is. Binnen de afweging woningbouw wordt gekeken welke initiatieven voldoen aan de gestelde eisen zoals wet- en regelgeving en of het past bij de doelstellingen van de gemeente Ermelo. Het college heeft geen limiet gesteld aan het aantal toe te voegen woningen. De druk op de sociale woningmarkt en het gebrek aan sociale koopwoningen is hier doorslaggevend geweest.

Afwegingskader woningbouw sinds najaar 2019
Sinds het najaar 2019 worden woningbouwplannen getoetst aan het afwegingskader woningbouw. Dit is een van de onderdelen waarmee wordt vastgesteld of een woningbouwplan past bij de doelstellingen van de gemeente. Op vaste momenten moeten initiatiefnemers hun plannen voor woningbouw indienen. De focus ligt op plannen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ook moeten de woningbouwplannen een meerwaarde hebben voor de inwoners van de gemeente Ermelo en voldoen aan het lokale en provinciale beleid. De nieuwe werkwijze en uitkomsten van de afweging woningbouwplannen wordt geƫvalueerd en met de gemeenteraad besproken in het 4e kwartaal 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden