College Ermelo wil (moet) luxe auto inruilen voor degelijke middenklasser

Wethouders Vogelsang, Van der Velden en De Haan, burgemeester Baars en wethouder Klappe.
Foto: Grietje-Akke de Haas

“Er had in het verleden meer gespaard moeten worden, en we hadden iets minder wensen moeten hebben”, vatte financieel wethouder Wouter Vogelsang de weinig rooskleurige financiële situatie van de gemeente Ermelo samen. Dat deed hij vandaag, maandag 25 mei tijdens de de presentatie van de Kadernota 2021, ofwel het huishoudboekje. Vanaf 2022 is het huishoudboekje niet meer sluitend. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten komt uit op 2,4 miljoen per jaar negatief. Er zit niets anders op dan de luxe auto die de gemeente rijdt in te ruilen voor een degelijke middenklasser, zo vereenvoudigde Vogelsang de complexe situatie. Want er is te weinig gespaard om de huidige luxe verouderde variant te vervangen voor eenzelfde eigentijdser type .

Piept en kraakt aan alle kanten
“Het piept en kraakt aan alle kanten”, zo verwoordde Vogelsang de huidige staat van de ‘luxe auto’. ” Mag ik het scherp zeggen?”, licht hij toe in een interview die de gemeente Ermelo eerder met hem had. “De gemeenteraad is vanaf 2014 – dus ook door het vorige college – meerdere keren gewaarschuwd voor tekorten. “Dit loopt fout!” Desondanks is er nauwelijks iets doorgestreept. Sterker: er zijn steeds meer wensen bijgekomen. Nog altijd willen we in Ermelo een luxe auto blijven rijden, terwijl we slechts geld hebben voor een degelijke middenklasser. Je hoort mij niet zeggen dat we bijvoorbeeld scholen, Calluna of De Dialoog nu
maar níet moeten vervangen. Die keuze is niet aan mij. Maar als de raad straks een belangenafweging maakt, dan zal er echt iets moeten wijzigen. Dat kan niet anders. We kunnen het geld maar één keer
uitgeven en daarover beslist de raad.’’

Versoepeling van de maatregelen: tijd om nieuwe plannen te maken!

Belastingverhoging
Wethouder Vogelsang zegt ook in het interview: “Ermelo is een prachtig dorp, maar in een bepaald opzicht verouderd. Alles dateert uit de jaren zeventig. Scholen, gemeentehuis, De Dialoog, maar ook sportcentrum Calluna: na ruim veertig jaar moet je iets. In het voorbeeld van de auto: we gaan een afgeschreven auto inruilen. Maar wat willen we terug? En hoe noodzakelijk is het dat we altijd in een eigen auto rijden? Of kunnen we ook faciliteiten van buurgemeenten gebruiken? Er is te weinig gespaard en er zijn veel financiële onzekerheden waar we geen invloed op hebben. Zonder belastingverhoging is er simpelweg onvoldoende geld om alles optimaal te regelen. Harde keuzes zijn dus onvermijdelijk.’’

De gemeenteraad mag in juni tijdens de beeldvormende en oordeelvormende tafel(s) zich het hoofd breken over welke middenklasser het gaat worden. Op 8 of 15 juli moet er een beslissing vallen.

1,3 miljoen
Zo wordt de gemeenteraad met nadruk gevraagd onder meer keuzes te maken op taken binnen het Sociaal Domein. Ermelo maakt namelijk meer kosten dan het Rijk aan geld geeft. Vooral voor het onderdeel jeugd blijken de gelden van het Rijk niet voldoende om alle taken in Ermelo goed uit te voeren. Eerder gaf de gemeenteraad al aan binnen het budget van het Rijk te willen blijven. Wethouder Hans de Haan: “We moeten lijken waar we strakker de regie kunnen voeren, maar tegelijkertijd ook nog optimale zorg verlenen.” Bovendien wordt met ingang van 2022 de precariobelasting op kabels en leidingen afgeschaft. Het Rijk geeft gemeenten daar geen compensatie meer voor. Dat scheelt ruim 1,3 miljoen aan inkomsten per jaar.

Hondenbelasting afgeschaft
Om de inkomsten van de gemeente te verhogen heeft de gemeenteraad eerder al besloten de OZB-belastingen voor woningen te verhogen, ook in 2021. Gemiddeld gaat het om een bedrag van € 60,- extra per jaar per eigen huis, uitgaande van een gemiddelde WOZ-waarde van € 314.000,-. Hoewel de OZB eigen woning omhoog gaat, gaat een gemiddeld huishouden minder rioolheffing betalen. De OZB niet-woningen wordt uitsluitend met de inflatie verhoogd en in 2021 wordt de hondenbelasting afgeschaft.

Fietspad Tonselse veld schrappen
Het college heeft natuurlijk ook onderzocht waar de gemeente Ermelo kan minderen of bijstellen om het tekort kleiner te maken. Dat heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Enkele voorbeelden zijn het schrappen van het fietspad Tonselse veld en het bezuinigen op het budget voor duurzaamheid. Daarnaast is er gericht gesneden in een aantal kostenposten en is afgesproken dat er geen budgetten meer overschreden worden.

Niet tornen aan ambities
Als het aan het college ligt wordt er aan de ambities in haar Coalitieakkoord Dichterbij 2018-2022 niet getornd. De nadruk ligt hierbij op het gebied van wonen, duurzaamheid, robuust sociaal domein, een financieel gezonde gemeente en mobiliteit. Een aantal beeldbepalende projecten hierbij zijn Veldwijk-Hooge Riet, Nieuw Sportcentrum aan de Zanderij, Gasloze wijk en Strand Horst.

Gevolgen coronacrisis?
Of de coronacrisis een negatieve invloed heeft op de financiële situatie van de gemeente, kon het college niets over zeggen. Wethouder Hans de Haan: “Het heeft geen zin om te rekenen met bedragen die wij niet kennen.”

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden