Ontwikkelaar ‘verzaakt’, maar college Ermelo wil toch plek voor ontmoeting op oude terrein Leemkuul

Foto: Grietje-Akke de Haas

Op het oude terrein van wijkcentrum De Leemkuul aan de Eksterstraat in Ermelo staan al weer enige tijd woningen. Naast de woningen zou ontwikkelaar Hegeman ook een maatschappelijke voorziening bouwen van 100 vierkante meter voor Ruimte voor Ontmoeting. Dit is niet gebeurd omdat Hegeman geen exploitant voor de ruimte kon vinden.

Financieel voordeel?
In de achterliggende stukken valt te lezen dat eind 2018 de gemeente is geadviseerd het financiële voordeel dat aan de zijde van Hegeman ontstaat door het niet realiseren van de Ruimte voor Ontmoeten te laten compenseren. Hiermee wordt voorkomen dat de contractwijziging aanbestedingsrechtelijk kan worden gekwalificeerd als een wezenlijke wijziging. Indien daar sprake van zou zijn dan zou sprake zijn van oneerlijke marktwerking omdat een van de andere inschrijvers mede is afgehaakt op de bouw van de gemeenschappelijke ruimte.

Ruim € 131.000
Uiteindelijk zijn partijen overeengekomen dat de gemeente ruim € 131.000 inclusief BTW ontvangt. Naast vergoeding voor het niet bouwen komen hier ook nog gedeelde kosten bij voor onderzoeken die zijn gedaan om het bedrag te bepalen.

Elders in de wijk
Het college vindt het belangrijk dat er toch een plek voor ontmoeting komt op het terrein. Met bewoners is in 2019 al gesproken over de inrichting van de plek. Met deze ideeën en wensen gaat de gemeente nu aan de slag op het terrein. Daarvoor vraagt het college de gemeenteraad akkoord te gaan met een bedrag van € 20.000.  Een ander deel van de financiële vergoeding (ca. € 86.580) wordt als de gemeenteraad akkoord gaat, ingezet voor een maatschappelijke voorziening elders in wijk West.

Parasol in de Westerkerk
Voor inloophuis De Parasol mikt het college op een passende huisvesting in de Westerkerk aan de Oude Nijkerkerweg 4. De Parasol startte ooit in voormalig wijkcentrum De Leemkuul, maar moest voor nieuwbouw uitwijken naar het voormalige onderkomen van KC Ermelo op sportpark de Zanderij. Op deze locatie staat nu de bouw van het nieuwe sportcentrum gepland, zodat De Parasol weer op zoek moet naar onderdak.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden