Begraafplaats Ermelo krijgt verzamelgraf voor stoffelijke resten mét grafmonument

Foto: Grietje-Akke de Haas

Begraafplaats Koningsvaren aan de Varenlaan in Ermelo krijgt een verzamelgraf voor stoffelijke resten uit geruimde graven mét een grafmonument. 

Besluit van de gemeenteraad
In de raadsvergadering van 13 december 2012 heeft de raad o.a. bij amendement besloten dat bij het verzamelgraf, waarin de stoffelijke resten uit de geruimde graven worden herbegraven, een eenvoudig grafmonument zou moeten worden opgericht waarop gedenkplaatjes met de namen en geboorte- en overlijdensdata van de aldaar herbegravenen worden vermeld.

Kostbaar
Het opnemen van gedenkplaatjes met namen en geboorte-en overlijdensdata van de daar herbegravenen houdt een zeer groot en kostbaar monument in. Hiervoor zijn volgens de achterliggende stukken geen financiële middelen aanwezig. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad daarom zes varianten voorleggen voor de realisatie van een grafmonument.

Wel of geen gedenkplaatjes
De eerste drie keuzes gaan over één verzamelgraf met een monument met ofwel gedenkplaatjes voor alle overledenen, gedenkplaatjes als keuze voor de nabestaanden of geen gedenkplaatjes. De volgende drie varianten maken hierbij nog onderscheid in een apart verzamelgraf voor de stoffelijke resten van volwassenen en die van kinderen met de genoemde keuzes voor gedenkplaatjes.

Stoffelijke resten terug te vinden
In alle varianten is de locatie waar de stoffelijke resten van dierbaren zich bevinden terug te vinden. In de begraafplaatsadministratie wordt namelijk vastgelegd wiens stoffelijke resten zijn herbegraven in het verzamelgraf voor volwassen en of kinderen.

Hoogte van de kosten
De hoogte van de kosten is afhankelijk van het gekozen scenario. De éénmalige kosten komen ten laste van de begraafplaatsexploitatie. De toekomstige structurele kosten worden doorberekend in de begraafplaatstarieven. Bij de opties met de keuze voor gedenkplaatjes door nabestaanden zijn de kosten voor de nabestaanden.

Grafrust
Realisatie van het besluit heeft zolang geduurd volgens burgemeester André Baars, omdat het ruimen van graven tot dusver niet nodig was. Voorlichting van de gemeente Ermelo legt uit: “Er wordt minimaal 20 jaar grafrust gerespecteerd voor alle graven. Dit gaat om algemene graven. Los hiervan staan de particuliere graven voor bepaalde tijd. Deze kunnen weer verlengd worden door de rechthebbende. Particuliere graven voor onbepaalde tijd worden nooit geruimd. Tot nu toe hebben wij nog nooit geruimd, daar is de gemeente Ermelo ruimhartig mee omgegaan.”

1100 stoffelijke resten
Er zijn 1100 stoffelijke resten begraven, waaronder 202 stoffelijke resten van kinderen in de algemene graven, die in 2020 geruimd kunnen worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden