Julianalaan Ermelo wordt in het najaar 2019 heringericht

Foto: Gemeente Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voorgestelde herinrichting van de Julianalaan. Nadat in juli 2018 besloten is om de weg niet op te waarderen van 30 naar 50 km/uur, is in samenspraak met direct aanwonenden gekeken naar aanpassingen, zodat de weg definitief geschikt wordt voor 30 km/uur.

Dit bericht de gemeente Ermelo

Snelheden omlaag
Er is een plan uitgewerkt om de Julianalaan, tussen de kruising Prins Hendriklaan en Nassaulaan, verder in te richten naar de richtlijnen van Duurzaam veilig, zodat de snelheden omlaag gaan. De belangrijkste aanpassingen liggen op het stuk tussen de Prins Hendriklaan en de Prins Bernhardlaan/Irenelaan. Hier wordt de weg daadwerkelijk versmald, fysiek en optisch. Op de rest van het traject vinden her en der optische versmallingen plaats.

Niet haalbaar
In de achterliggende stukken is onder meer te lezen dat met de bewoners is besproken om de hele Julianalaan te versmallen. Uiteindelijk blijkt dit voorlopig niet haalbaar en is er gekozen voor de huidige opzet, waarbij binnen het beschikbare budget van 1 ton gebleven wordt. Aanvullende maatregelen groen en aanbrengen slijtlaag worden bekostigd vanuit eerder vrijgegeven budgetten (beheerplannen voortkomend uit de groenvisie en wegenonderhoud).

Gevoel van ongelijkheid
Bovendien schrijven de stukken dat er kan een gevoel van ongelijkheid ontstaan bij bewoners omdat het noordelijke deel de meeste aandacht krijgt. In het voortraject is echter aangegeven dat het grootste knelpunt in dat deel zit. Daarnaast worden enkele optische maatregelen genomen die extra groen met zich meebrengen.

Najaar 2019
In het najaar van 2019 zullen de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd, medio 2020 zal de weg van een nieuwe slijtlaag worden voorzien.

Blije bermen 
Naast de wegwerkzaamheden wordt er ook groenonderhoud en herplant gepleegd op basis van de groenvisie van de gemeente. Daar hoort ook bij dat er aanvullende maatregelen worden getroffen bij de versmalde delen om water weer op een natuurlijke wijze weg te laten zakken in de grond. Hier zullen ook ‘blije bermen’ worden ingezaaid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden