Ireneschool Ermelo krijgt veiliger oversteekplaats

Foto: Grietje-Akke de Haas

De oversteekplaats op de Dirk Staalweg bij de Ireneschool wordt aangepast. Dat heeft het college van burgemeester & wethouders besloten. Er komt een vernauwing van de weg met een plateau, een zebrapad met bebording en ‘Julia hekken’. Ofwel borden en hekken die laten zien dat het om een schooloversteek gaat. 

Met de aanpassing wordt de oversteek veiliger voor de kinderen van de Ireneschool en andere mensen die willen oversteken.

Weg dicht
Donderdag 18 juli starten de voorbereidende werkzaamheden. Maandag 22 juli gaat de weg daadwerkelijk dicht voor enkele dagen. Naar verwachting duurt dit uiterlijk tot en met 25 juli , de streefdatum om de werkzaamheden af te ronden. Voor aanwonenden zal de woning bereikbaar blijven. Direct aanwonenden (ter hoogte van de oversteek) zijn middels een huis-aan-huis brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Aandacht voor veiligheid
Vanuit de gemeenteraad en de schoolleiding is eerder aandacht gevraagd voor de veiligheid van de oversteekplaats voor de Ireneschool aan de Dirk Staalweg. Daarnaast heeft in december 2018 een schouw bij alle scholen in Ermelo plaatsgevonden waarbij ook de oversteekplaats als aandachtspunt naar voren is gekomen. Daarnaast werkt het gebruik van de slagbomen door de Ireneschool niet afdoende. Ook omdat er niet voldoende ‘klaar-overs’ zijn om ze te bedienen.

Te hard
Met de maatregel wordt bovendien de snelheid verlaagd van het gemotoriseerd verkeer. Want ondanks dat de Dirk Staalweg een 30 km/h-zone is, wordt er stelselmatig te hard gereden.

€ 23.000,00
De uitvoeringskosten van de aanpassing bedragen € 23.000,00, een bedrag dat uit het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) komt. Door de aanpassing te combineren met Looppad De Enk wordt er een financieel voordeel van behaald van ongeveer € 4.000,00.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden