Stichting Schapedrift Ermelo krijgt €20.000 voor educatieve activiteiten

Foto: Eigen foto

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij te dragen aan de verbetering en vernieuwing van de educatieve activiteiten van de Stichting Schapedrift. Dit doet zij door een projectsubsidie toe te kennen van €20.000,- voor 2019 en 2020.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

Bezoekerscentrum
Stichting Schapedrift zet zich in voor de instandhouding van de natuurwaarden van de heide en het voortzetten van een cultuurhistorische traditie. Het bezoekerscentrum is het hele jaar geopend en er worden tal van activiteiten en excursies georganiseerd. De schaapskooi en bezoekerscentrum hebben een maatschappelijke en toeristische functie. In het bezoekerscentrum kan het publiek informatie krijgen over de schaapskudde en de Ermelosche Heide.

Verbetering en vernieuwing
In 2018 heeft de stichting Schapedrift een projectplan opgesteld. Een onderdeel daarvan is het verbeteren en vernieuwen van de educatieve activiteiten. De verouderde onderdelen bleken niet meer te voldoen. De educatieve activiteiten zijn herzien en waar mogelijk uitgebreid. Daarbij zijn nieuwe digitale mogelijkheden gebruikt.

Vergroten van de aantrekkelijkheid
Het college van burgemeester en wethouders hecht waarde aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ermelo voor bewoners en bezoekers en wil bijdragen aan de educatieve en culturele vorming, specifiek voor kinderen, maar ook voor andere bezoekers.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden