Bedrijventerrein Kerkdennen Ermelo krijgt een 30-km zone

Foto: Gemeente Ermelo

Bedrijventerrein Kerkdennen krijgt een 30-km zone. Het aanpassen naar een 30-km zone geldt voor de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan (vanaf Herderlaan-Oude Telgterweg). 

“Met deze maatregel voeren we het raadsbesluit uit”, lichtte wethouder Wouter Vogelsang maandag 18 maart toe. Het gaat om het raadsbesluit van 4 oktober 2018 waarin door de gemeenteraad is ingestemd met voorstellen voor een 30 km regime voor het bedrijventerrein Kerkdennen. 

Veiliger en duidelijker
Hierdoor wordt het gebied – dat nu nog 50 km is – aangesloten op de 30 km van de omringende wijk. Dit is duidelijker voor verkeersdeelnemers maar vooral ook veiliger. Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid stelt dat verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom zijn ingericht als 30-km zone. Voor het bedrijventerrein is dit nog niet gebeurd. Voor het zichtbaar maken van de 30-km zone worden borden en markeringen aangebracht, maar zullen ook snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Zo wordt bij Calluna een uitrit-constructie aangebracht en zal het zebrapad bij de Boni worden verhoogd, zodat deze nog meer opvalt.

Zoneborden
Voor het instellen van de 30 km zone worden vanaf de Oude Telgterweg naar de Kerkdennen en de Steynlaan 30 km zoneborden en markeringen aangebracht. De bestaande 30 km zoneborden en markeringen op de kruising Steynlaan – Kanoweg en de Steynlaan – Sportlaan worden verwijderd.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen conform de UOV-procedure hun zienswijze kenbaar maken op dit verkeersbesluit. Na de ter inzage legging van het ontwerp verkeersbesluit bedraagt de zienswijze-termijn 6 weken. Afhankelijk van het aantal zienswijzen en de aard van de zienswijzen wordt na het verstrijken van deze termijn zo snel als mogelijk het definitieve verkeersbesluit genomen. Vervolgens wordt zo snel mogelijk gestart met de werkzaamheden.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden