Eindelijk zicht op fietsvoorziening langs Garderenseweg bij Speuld?

Foto: Google Maps

Het heeft even geduurd, maar Speuld kan eindelijk uitzien naar een fietsvoorziening langs de Garderenseweg. Dat valt op te maken uit het bericht van de gemeente Ermelo. Volgens wethouder Wouter Vogelsang wordt de fietsvoorziening in het najaar van 2019 gerealiseerd.

Twee varianten
Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad namelijk informeren over de ontwikkelingen rondom het ontwerp fietsvoorziening langs de Garderenseweg te Speuld. In 2013 is besloten om tweezijdig een eenrichtingenfietspad langs de Garderenseweg aan te leggen. Al snel bleek het plan op verschillende aspecten moeilijk uitvoerbaar. In de afgelopen periode zijn in samenspraak met de bewoners van Speuld twee alternatieve varianten voor een fietsvoorziening uitgewerkt.

Primaire fietsroute
De route Garderenseweg richting N302 is als belangrijke, primaire fietsroute gecategoriseerd. De route binnen de bebouwde kom wordt nu vooral door schoolgaande kinderen gebruikt. Andere doelgroepen zijn plaatselijk fietsverkeer uit de omgeving en recreatieve fietsers. Door de vormgeving van de weg en het ontbreken van een veilige fietsvoorziening is deze route als ontbrekende schakel gekenmerkt.

Cruciale knelpunten
In 2017/2018 is een plan naar de haalbaarheid van deze tweezijdige eenrichtingsfietspaden uitgewerkt. Hierbij kwam naar voren dat onder meer het kappen van de karakteristieke bomenrij, de grondaankoop en de dichte bebouwing pal langs de weg cruciale knelpunten vormen voor de uitvoering van het oorspronkelijke plan.

Twee schetsontwerpen
Tijdens de genoemde bewonersavonden en de werkgroepbijeenkomst zijn twee alternatieve varianten uitgewerkt: ‘30km-zone met fietsstroken binnen de bebouwde kom’ en ‘60km-zone met fietsstroken buiten de bebouwde kom’. Momenteel wordt er van beide varianten een schetsontwerp gemaakt.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden