Bomen moeten wijken voor betere verkeerssituatie in Ermelo

Foto: Gemeente Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende tijd concrete stappen gaan zetten naar een toekomstbestendige verbeterde verkeerssituatie voor de verkeersstroom vanaf de Julianalaan richting Stationsstraat en het aangrenzende gebied van ’t Weitje.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

Voorbereidende maatregelen
Hiervoor zullen nog gesprekken plaatsvinden met inwoners en belanghebbenden; de nieuwe situatie ligt namelijk nog niet vast. Wel wil het college alvast enkele voorbereidende maatregelen nemen die tegelijkertijd de huidige verkeerssituatie alvast ten goede komen. Daarom is besloten om een groot deel van de bestaande bomen te kappen. Het is wel de bedoeling daar weer nieuwe – forse – bomen voor terug te plaatsen, als er meer duidelijkheid is over het hoe de Julianalaan en aangrenzend gebied er gaat uitzien.

Zes bomen kappen
Voorafgaand aan het besluit voor de bomenkap zijn onderzoeken uitgevoerd. De bomen vallen onder de groenstructuur en daarom is gekeken hoe gezond de bomen zijn en of verplaatsing mogelijk is en of behoud het gehele plan waard is. Het onderzoek is uitgevoerd voor de bomen genummerd 1, 2 en 4 t/m 7 ( Zie afbeelding). Op basis van de uitkomsten van het boomonderzoek en het feit dat het project ’t Weitje een oplossing zoekt voor de komende 40-50 jaar is het advies om de bomen 1, 3, 4, 5, 6 en 7 te kappen.

Herplant
Voor boom nummer 2 wordt nog een oplossing gezocht. Boom nummer 8 is onlangs juist naar die positie herplant maar staat verbreding van de Julianalaan niet in de weg. Om de groenstructuur te respecteren zal ook herplant plaatsvinden (fors formaat). De herplant past in de lijn zoals deze is toegepast bij fase 3 aan de zijde Stationsstraat.

  • Bewoners, bedrijven en organisaties worden op een later moment uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van Julianalaan en omgeving ’t Weitje, wat aansluit om bovengenoemde ontwikkelingen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden