Projectgroep winkelgebied De Enk wil duidelijkheid van de gemeente Ermelo

Nieuwe situatie.
Foto:

Als het aan eigenaren van de panden Sven en Bernadette Gravendeel ligt, krijgt het gedateerde winkelgebied De Enk een complete ‘make-over’. Het echtpaar gaf in juli 2018 al een presentatie van de plannen. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Het opknappen van het winkelgebied vraagt echter wel om een duidelijke ontwikkelrichting. Daarom willen zij in een zo’n vroeg mogelijk stadium van de gemeente Ermelo weten of zij verder kunnen gaan met de planontwikkeling.

Om de plannen te realiseren is Projectgroep winkelgebied De Enk in het leven geroepen die bestaat uit de Gravendeels, medewerkers van Valerino Management uit Arnhem, Fontes uit Ermelo en Attika Architecten uit Amsterdam. 

Strijdig met bestemmingsplan
Volgens voorlichting van de gemeente Ermelo zullen de plannen op korte termijn door de wethouder Laurens Klappe met de gemeenteraad worden besproken, om kaders te stellen die meegegeven kunnen worden aan
Projectgroep De Enk. Het gepresenteerde plan van de Projectgroep is namelijk op enkele cruciale onderdelen strijdig met het bestemmingsplan ‘De Kom Ermelo’. Bij onvoldoende draagkracht bestaat het risico dat de plannen niet uitvoerbaar zullen zijn en dat alles bij het oude blijft.

Haalbaar?
Wethouder Klappe zal nadat de raad de plannen heeft besproken, Projectgroep De Enk hierover mondeling informeren. Bij voldoende draagkracht van de gemeenteraad zal Projectgroep De Enk hier voortvarend mee aan het werk gaan. Mocht blijken dat het plan economisch niet haalbaar is, zal de Projectgroep De Enk de raad via het college hierover nader informeren.

Strijdig met bestemmingsplan

  • Het beperkt vergroten van het aantal winkelmeters richting het wandelgebied, met name door de verhoging en vernieuwing van de puien.
  • Het toevoegen van een extra bouwlaag (extra accent) op de hoek van het Pauwenplein aansluitend aan de Stationsstraat 91A met in de plint “horeca” en “wonen” op de verdiepingen (projectdeel 1).
  • Het toevoegen van een extra bouwlaag (extra accent) toevoegen op de Stationsstraat 2 en het vergroten van dit blok ter plaatse van de Dr. Holtropstraat. In de plint kan daardoor het aantal m2 winkelruimte toenemen en “wonen” op de verdiepingen (projectdeel 3).
  • Alle verschillende entrees van het winkelgebied worden meer zichtbaar gemaakt;
  • Het oprichten op parkeerplaats “De Bree” van een nieuw gebouw met in de plint winkels (en bergingen) en ook hier weer “wonen” op de verdiepingen. Dit gaat ten koste gaan van 24 beschikbare parkeerplaatsen;
  • Door toevoeging van in totaal 27 middel dure huurwoningen zijn er in theorie (27 x de norm van 1,1 parkeerplaats per woning en zonder gebruik te hebben gemaakt van salderen) 30 parkeerplaatsen extra nodig. Daarbij opgeteld de 24 vervallen parkeerplaatsen aan De Bree maakt dat er in totaal 54 parkeerplaatsen nodig zouden zijn. Hierbij is nog geen rekening gehouden met salderen en dubbelgebruik waardoor het aantal te realiseren parkeerplaatsen naar verwachting lager uit zal vallen.

Reacties

article
40644
Als het aan eigenaren van de panden Sven en Bernadette Gravendeel ligt, krijgt het gedateerde
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181214/projectgroep-winkelgebied-de-enk-wil-duidelijkheid-van-de-gemeente-ermelo/
2018-12-14T13:29:15+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/07/19114821/29EN-Enk5.jpg
Gemeente