Rode Kruis Ermelo/Putten en gemeente Ermelo oneens over wijze opzegging huurovereenkomst

Foto: rodekruisermelo.nl/ermelo.nl

Jarenlang had het Rode Kruis Ermelo/Putten een onderkomen bij de brandweerkazerne aan de Oude Telgterweg in Ermelo, maar vanaf 1 januari 2019 wordt de Rode Kruis afdeling zelf dakloos. Wie helpt het Rode Kruis Ermelo/Putten uit de brand(weerkazerne)? Mail met oplossingen naar: [email protected]

Over de wijze waarop de opzegging van de huurovereenkomst gebeurde lopen de meningen van het Rode Kruis Ermelo/Putten en de gemeente Ermelo sterk uiteen.

Mariëtte Raap, voorzitter Rode Kruis afdeling Ermelo/Putten, laat weten erg teleurgesteld te zijn:
“Deze zomer, denk mei/juni werd ik als voorzitter uitgenodigd op gesprek bij de burgemeester. Hij begon z’n verhaal met te zeggen dat hij het Rode Kruis een warm hart toedraagt wat vervolgens in de rest van het gesprek niet tot uiting kwam. Strekking van het verhaal: wij moeten ons hokje (want meer is het niet: 4,5 bij 3 meter) achter de brandweerkazerne uit, omdat daar mensen van de gemeentewerf (die daarachter zit) in moeten zitten.

Detail daarbij is wel dat de hele benedenverdieping van de brandweerkazerne al bijna 2 jaar leegstaat, maar dat terzijde; nee, ze hebben echt ‘ons’ hokje nodig. Baars was bovendien verkeerd geïnformeerd over het gebruik van de ruimte. Hij dacht dat wij dat alleen als opslag gebruikten. nee, niet alleen als opslag, we vergaderen en overleggen er ook in, gemiddeld 2 a 3 keer per maand.

Aanvullend had hij nog te melden dat we er ook uit moesten omdat we geen huur betalen, en dat hij dat in de toekomst niet meer aan de provincie/rijk kon verantwoorden als de gemeente Ermelo controle krijgt. Iets wat wij als Rode Kruis op zichzelf heel begrijpelijk vinden, maar zeg ons dan hoeveel huur we ervoor moeten betalen, dan kunnen we overwegen om de ruimte te gaan huren en daar subsidie voor aan te vragen (want we krijgen geen subsidie, we worden in plaats daarvan tegemoet gekomen door geen huur te hoeven betalen).

We kregen een maand later vervolgens een schriftelijke bevestiging van dit gesprek dat niet helemaal goed weergaf wat besproken was.

Ik heb de brief overlegd met de rest van ons bestuur. We hebben 1,5 maand later een vervolgafspraak gehad met de secretaresse van de burgemeester, waarin we de inhoud van de brief weerlegd hebben en opnieuw hebben uitgelegd waarvoor we dit kamertje gebruiken en benadrukt dat we best huur willen betalen. We hebben toen afgesproken dat wij zouden horen wat een marktconforme huurprijs zou zijn.

Tot onze grote verbazing vonden we vorige week onder de deur van onze vergaderkamer (de gemeente was schijnbaar ook ons adres kwijtgeraakt en dat van onze penningmeester en secretaris…) opnieuw een brief, waarin stond dat de beslissing al genomen was en we er per 31 december 2018 toch echt uit moeten zijn.

Wat mij vooral tegen de borst stuit is de houding van de gemeente hierin. Daarin zijn we erg teleurgesteld. Men hoort ons aan over wat wij graag zouden willen, zegt ‘ja en amen’ en weet vervolgens allang dat wij er gewoon uitgaan. Bespaar ons dan de moeite en zeg gewoon: ‘er is niks tegenin te brengen, jullie moeten er gewoon uit, het heeft geen zin meer om daarover te praten’.

Wij vinden het best logisch dat de gemeente na zoveel jaren ons niet meer gratis deze veredelde opbergruimte van 12 vierkante meter op een afgelegen industrieterrein ter beschikking kan stellen. Maar wij hadden er heel graag gewoon een marktconforme huur voor willen betalen. Dat schijnt dus ook niet bespreekbaar te zijn. En de gemeente biedt ons geen alternatief, zegt alleen dat wij ook in de dialoog kunnen vergaderen bijvoorbeeld. Of ‘samen’ moeten gaan met Welzijn Ermelo.

En waar moeten wij nu alle spullen voor de recreatieve clubs onderbrengen? En de EHBO-spullen en de collectebussen? De collectebussen mogen we niet zomaar in een garagebox opbergen, die moeten echt wel ergens veilig staan.

Nee, van het ‘warme hart’ dat de gemeente, cq burgemeester het Rode Kruis Ermelo/Putten toedraagt, merken we maar weinig en daarin zijn we bijzonder teleurgesteld.”

Volgens Moniek Winters, senior communicatieadviseur van de gemeente Ermelo, ligt ‘de zaak’ iets genuanceerder:
“Burgemeester Baars betreurt het dat het Rode Kruis het gesprek van 31 mei zo anders heeft ervaren dan de intentie was. In het gesprek op 31 mei heeft de gemeente aan het Rode Kruis verteld dat de huurovereenkomst wordt opgezegd per 31 december 2018. In de afweging die de gemeente heeft gemaakt bij het opzeggen van de huurovereenkomst spelen verschillende factoren een rol. Daarin is onder andere de maatschappelijk rol van het Rode Kruis meegewogen.

In deze afweging is ook meegenomen dat de gemeente vanwege een tekort aan werkruimte sinds enige tijd geconfronteerd wordt met hoge kosten voor het huisvesten van medewerkers van de gemeentewerf in portacabins. De gemeente wil deze medewerkers huisvesten in de brandweerkazerne en om die reden heeft de gemeente de door het Rode Kruis gehuurde ruimte dringend nodig voor eigen gebruik.

In het eerste gesprek gaf het Rode Kruis aan dat de gehuurde ruimte alleen maar als opslag dient voor knutselmaterialen (breinaalden, bollen wol etc.) en handwerkjes. Dit is niet Rode Kruis gerelateerd. De hoofdactiviteiten zoals mensen opleiden, cursussen en voorlichting vinden in Harderwijk plaats. Burgemeester Baars gaf toen aan dat de ruimte niet bedoeld is voor opslag – van knutselmateriaal en handwerkjes – en daarnaast dat we de ruimte zelf nodig hebben voor onze medewerkers. In het tweede gesprek gaf men opeens aan dat er toch Rode Kruis spullen lagen en dat men er ook bestuursvergaderingen houdt. In de praktijk blijken deze echter plaats te vinden in de kantine van de brandweer.

Het gebruik richt zich dus met name op het opslaan van goederen. En daarom vindt de gemeente het belang van werkruimte voor haar medewerkers zwaarder wegen dan de belang(en) van het Rode Kruis in deze. Het wel of niet betalen van huur (en het daarmee vaststellen van een marktconforme huursom) is niet aan de orde. De burgemeester benadrukt dat het besluit los staat van zijn sympathie voor het goede werk van het Rode Kruis, dat blijft overeind. De jarenlange verhuur ‘om niet’ geeft dit ook al wel een klein beetje aan.”

Waarom heeft de gemeente niet meegedacht over een alternatief?
Moniek Winters: “De gemeente heeft zelf ook geen andere locatie. Door de burgemeester is wel geadviseerd om contact op te nemen met Stichting Welzijn, omdat de activiteiten elkaar overlappen en er mogelijk combinaties zijn. Dus in die zin is er wel meegedacht.”

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden