Jacob Catslaan en Julianalaan Ermelo blijven 30 kilometer-zone

Foto: google maps

De Jacob Catslaan en de gehele Julianalaan Ermelo blijven 30 kilometer-zone. Dit heeft het college van B & W besloten.

Verkeersdruk
Het was de bedoeling de Jacob Catslaan op te waarderen naar 50 km per uur om vooral de rotonde bij ’t Weitje te ontlasten van de verkeersdruk. Waarop bewoners naar de rechtbank stapten om het verkeersbesluit aan te vechten. Deze oordeelde dat de gemeente de weg mag opwaarderen, maar dat het verkeersbesluit onvoldoende is onderbouwd en tegenstrijdig met het eigen beleid.

Geen toegevoegde waarde
Op basis van nieuwe inzichten concludeert het college dat opwaarderen van de Jacob Catslaan naar 50 km per uur geen toegevoegde waarde heeft voor Ermelo. Uit een verkeersmodel blijkt bovendien dat de rotonde bij ’t Weitje nog voldoende verkeersbuffer heeft tot 2030. Ook zou de aanpassing financieel niet haalbaar zijn gezien er onvoldoende budget is gereserveerd.

Julianalaan
Een diepgaand onderzoek wijst daarnaast uit dat het opwaarderen van de Juilanalaan, van de Prins Hendriklaan tot aan de Nassaulaan, nauwelijks tot geen verkeerskundige verbeteringen oplevert. Ook biedt het niet genoeg meerwaarde als het gaat om milieueffecten duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak. Het college gaat dit deel van van de Julianalaan zo spoedig mogelijk aanpassen, waarbij de omwonenden worden betrokken.

Reacties

article
37519
De Jacob Catslaan en de gehele Julianalaan Ermelo blijven 30 kilometer-zone. Dit heeft het college
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180712/jacob-catslaan-en-julianalaan-ermelo-blijven-30-kilometer-zone/
2018-07-12T10:24:33+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/07/12102342/28EN-JClaan.jpg
Gemeente