Behoefte naar tijdelijke huisvesting groter in Ermelo dan gedacht

Het Henriëtte van Heemstra Huis.
Foto: Grietje-Akke de Haas

De gemeente Ermelo heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan tijdelijke huisvesting in Ermelo.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

Daaruit is naar voren gekomen dat deze behoefte vooral ligt bij jonge starters met een laag inkomen (250-500), jongeren met een zorgvraag en mensen die vanuit een zorginstelling willen doorstromen naar een gewone woning(>60) en mensen met een dringende woonvraag (circa 300).

40 tijdelijke woningen
Naar verwachting komen er eind 2018 ruim 40 tijdelijke woningen voor spoedzoekers beschikbaar op de locatie van het Henriëtte van Heemstrahuis.

Behoefte groter
In juni 2016 heeft de gemeente zichzelf tot doel gesteld om 100 tijdelijke, betaalbare woonruimtes te realiseren. Uit het nu uitgevoerde onderzoek door de Huischmeesters blijkt dat de behoefte groter is.

Zorgvuldige inzet
Dit vraagt om een zorgvuldige inzet van de tijdelijke woningen die beschikbaar komen voor de meest urgente groepen, maar ook om een goede mix van bewoners met een verschillende achtergrond. Het organiseren van sociaal beheer en een goed werkende woon-zorgcoördinatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Reacties

article
33407
De gemeente Ermelo heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan tijdelijke huisvesting
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180111/behoefte-naar-tijdelijke-huisvesting-groter-ermelo-dan-gedacht/
2018-01-11T17:18:28+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2017/09/20220453/38EN-HHhuis.jpg
Gemeente