Leerhuis Ermelo organiseert bijeenkomst over de Bijbel

Foto:

AFGELAST VANWEGE AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN

Leerhuis Ermelo organiseert bijeenkomst over de Bijbel op woensdag 8 december om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Horsterweg in Ermelo. Het thema luidt ‘Een moeilijk boek of moeilijke mensen?’. Inleider is Arnold Huijgen (1978), hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK), theoloog en predikant, columnist en publicist.

Dit bericht Leerhuis Ermelo.

Toelichting
De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je een al te rationele Bijbellezing?

Openstellen
In zijn boek ‘Lezen en laten lezen’ benadrukt Arnold Huijgen het ‘je laten lezen’ door de Bijbel, dat wil zeggen: je openstellen voor de stem van God die in de Bijbel spreekt. Dat vraagt een houding van ontvankelijkheid. Huijgen vraagt aandacht voor de ziel. Hij gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

Genoten
“Ik heb erg genoten van dit boek. Er staan prachtige passages in, die tot nadenken stemmen. En zinnen die je kunt herkauwen”, zegt ds. R.F. de Wit in Hervormd Kerkblad Ermelo.

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. De dan geldige coronamaatregelen worden nageleefd. Voor ons volledige programma en wijze van aanmelden zie: www.leerhuisermelo.nl.

Nabespreking
Nabespreking woensdagochtend 5 januari 2022 o.l.v. ds. J. Bogerd. Ds. Bogerd schrijft: “In zijn boek ‘Lezen en laten lezen’ is Arnold Huijgen op zoek naar een gelovige omgang met de Bijbel. Je leest de Bijbel niet alleen, maar je laat je ook lezen door God, die in de Bijbel het woord neemt. We gaan na of hij ons een begaanbare weg wijst om de Bijbel tot zijn recht te laten komen zodat ons hart geraakt wordt.” Aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Ds. Bogerd is predikant van de Nieuwe Kerk.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden