Leerhuis Ermelo organiseert bijeenkomst met als thema ‘groene vingerwijzingen’

Foto: ermelo.nieuws.nl/leerhuis ermelo

Op maandag 5 oktober organiseert Leerhuis Ermelo een bijeenkomst met als inleider dhr.J.H. Schravesande. Vanuit de actualiteit rond milieuvragen en de klimaatcrisis wordt ook de theologie bevraagd. Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van een ‘groene theologie’ om ons nu te inspireren en verder te helpen? Hoe verbindt die zich met de Bijbelse traditie?

Inleider Hans Schravesande was en is nog actief als theoloog rond de vragen van jodendom, ecologie en klimaatverandering. Hij is lid van de werkgroep ‘Theologie, Kerk en Duurzaamheid’ van de Raad van Kerken.

Een belangrijke bijdrage naar het zoeken van een antwoord daarop biedt de Joodse ecologische theologie. Daarin staat de Thora centraal. Wij vertalen dat meestal met ‘wet’. Maar het zijn veel meer aanwijzingen, richtingwijzers voor het leven van alledag. Vanuit hun diepste bedoeling moeten die in elke tijd nieuwe actuele toepassingen kunnen opleveren. Zo worden die in de Joodse traditie, en ook in onze tijd, verbonden met vragen rond: omgaan met voedsel, dieren, hygiëne, geluidsoverlast, luchtvervuiling en ruimtelijke ordening.

Dat gebeurt tegen de achtergrond van het geloof dat de hele schepping een samenhangend, levend en duurzaam organisme vormt, een netwerk van leven, waarin de mens een eigen plaats en taak heeft. We vragen ons af hoe wij ons als christenen verhouden tot deze ecologische aspecten van de Thora, en of wij daaraan niet veel meer aandacht zouden kunnen geven, in theorie en praktijk.

Aanmelden noodzakelijk
U bent van harte welkom deze avond bij te wonen in de Immanuëlkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo en begint om 20.00 uur. De huidige beperkingen op samenkomsten maken het noodzakelijk dat u zich minstens een week van tevoren aanmeldt, zodat wij kunnen zorgen dat het aantal deelnemers past bij de beschikbare zaalruimte. Dit kunt u doen bij voorkeur via [email protected]

Het Leerhuis volgt de coronamaatregelen van het RIVM. Dus letten we op het desinfecteren van de handen, de 1,5 meter afstand, gepast betalen en de aanwijzingen van de koster en het Leerhuis. We vragen een bijdrage van 5 euro per persoon, inclusief koffie of thee.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden