ErikPrikt bevrijdende dimensies: ‘Maar die vijfde dimensie?’

Foto:

ErikPrikt bevrijdende dimensies.

I will keep falling as long as I live…, nee dat was geen wanhopige noodkreet van een Ermelose wethouder die aan de kant wordt geschoven, iemand die al diep in de put zit en toch nog dieper valt. Het is de totale overgave van Roger MacQuin, zanger van The Byrds, aan zijn reis door de 5e Dimensie: …just relaxed and paying attention.

Dat relaxed en die attention zijn opmerkelijk. Het klinkt als een ‘trip’ onder invloed van een psychedelisch middel, maar dan heel ontspannen en vol aandacht, dus zonder de onvoorspelbare, vaak negatieve effecten ervan. Kennelijk was hij op een prettige manier high geworden, misschien wel in een workflow.

Maar die vijfde dimensie?

Ooit verdwaalde ik als student in de n-dimensionale ruimtes van de wiskunde, en sindsdien houd ik mij liever bij de klassieke drie dimensies (lengte, breedte en hoogte), waarmee we de afmetingen van onze ruimte en de voorwerpen daarbinnen kunnen weergeven. Plus de tijd als vierde – niet zichtbare, maar wel meetbare – dimensie, want onze plaats in de ruimte is ook afhankelijk van het tijdstip. Nu ben je hier, straks daar; nu is de oorlog daar, straks misschien hier…

Hoe het voelt om je in een vijfde dimensie te bevinden, weet ik niet. Wel dat het woord dimensie ook vaak wordt gebruikt om essentiële onderdelen van een bepaald aspect van het leven aan te duiden. Zo zijn er de acht dimensies van Schalock om de kwaliteit van het bestaan te meten, de zes dimensies van positieve gezondheid en de zes cultuurdimensies van Hofstede.

Revolutionair voor de schaaksport was het denken van Gari Kasparov (als 22-jarige de jongste wereldkampioen schaken ooit) in de drie dimensies materiaal, tijd en kwaliteit. Waar je lengte, breedte en hoogte gewoon met dezelfde meetlat kan bepalen, kende hij aan deze volkomen verschillende grootheden in hun samenhang waardes toe om de kracht van zijn bordstelling te bepalen. Hij wist welke materiële achterstand een stuk-offer rechtvaardigde, als het werd gecompenseerd door een bepaald positioneel voordeel. Ook wist hij hoe dit zich verhield tot de tijd die hij kon winnen met de ene of de andere actie.

Voorwaarde voor een dergelijk creatief denkproces is dat je de knellende banden van algemeen aanvaarde theorieën durft door te snijden, je als het ware bevrijdt van rigide grenzen, en een nieuwe, onbegrensde realiteit durft binnen te gaan. Ook, of juíst als je niet weet wat je daar aan zal treffen. Genoemde zanger werd beloond: All my two dimensional boundaries were gone (…), and I opened my heart to the whole universe and I found it was loving…

Die houding is inspirerend voor een iets praktischer gedachten-experiment: welke ‘dimensies’ zijn voor jou essentieel in het leven, hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke invloed kan je hebben op ieder aspect afzonderlijk en op hun onderlinge samenhang? Soms kunnen ze elkaar door kleine aanpassingen versterken in plaats van belemmeren. Ik denk aan relatie, zingeving, gezondheid, milieu en sociale cohesie, en vooral… alles wat spontaan in je opkomt.

Voorwaarde is dat je (voor even) het woord ‘grenzen’ schrapt. Wie weet start je dan een heerlijke vrije val in de onmetelijke ruimte!

* Roger (Jim) McGuinn, 5th Dimension, The Byrds (1966)
** Garri Kasparov (1963) voormalig schaker; als 22-jarige de jongste wereldkampioen schaken ooit; stond 228 maanden bovenaan de wereldranglijst.

Erik Slagt
Ermeloër Erik Slagt coacht mensen die ‘een beetje vastlopen’ in hun persoonlijke ontwikkeling. Motto: er is altijd meer ruimte dan je denkt.

Zie ook: www.espacio-coaching.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen