ErikPrikt… verwachtingen, weerstand en kansen: ‘Een spanningsveld’

Foto: ermelo.nieuws.nl

ErikPrikt… verwachtingen, weerstand en kansen.

Hoe wordt het geld straks verdeeld in Ermelo? Misschien mik je op mooie projecten en zijn je verwachtingen hooggespannen. Daarin schuilt een gevaar: dat niet de werkelijke situatie, maar het wel of niet uitkomen van je verwachtingen straks bepaalt hoe tevreden je bent. Verwachtingen creëren een spanningsveld in je hoofd tussen het wensbeeld dat je hebt gecreëerd en de werkelijkheid. Als je teleurgesteld bent, komt dat niet door de werkelijkheid, maar doordat die niet voldoet aan jouw verwachtingen.

Teleurstelling ervaren we als negatief. Ten onrechte: het is juist mooi dat je er door die teleurstelling achter komt wat je had verwacht en gehoopt! Daarmee leer je jezelf kennen. Maar je kan niet altijd krijgen wat je wilt, en degenen die schaarse zaken verdelen, zoals gemeentebesturen met hun beperkte financiële middelen, ontmoeten altijd kritiek. Wat ze ook doen, het is keuzes maken, dus óók mensen teleurstellen.

Dat roept onvermijdelijk weerstand op en daar kan je op verschillende manieren mee omgaan:

• Vermijden – als je confrontatie uit de weg wil gaan, of als uitstel zin heeft
• Forceren – als snelheid geboden is; kan alleen vanuit een stevige machtspositie
• Toegeven – als een ander gelijk heeft, of als je los kunt laten om de harmonie te bewaren
• Compromis zoeken – water bij de wijn doen, als beide partijen daartoe bereid zijn en dus willen of kunnen ‘middelen’
• Probleem oplossen – als beide partijen over tijd, energie, motivatie en creativiteit beschikken

Welke ‘copingstrategie’ je kiest, hangt af van je persoonlijke stijl en van de omstandigheden. Loop je weg, zoek je het compromis of forceer je de – in jouw ogen – beste oplossing? Vergeet dan niet om na te gaan of er überhaupt een haalbare oplossing bestaat. Soms moet je het onvermijdelijke gewoon accepteren. Wat je ook doet, je beweegt je in een krachtenveld van eigenbelang versus het belang van anderen (zie figuur onder) en in dat veld moet je altijd keuzes maken. En niet kiezen is ook een keuze: voor het vermijden van de confrontatie, voor het ontlopen van je verantwoordelijkheid.

Behalve strategisch opereren in projecten met anderen, moet je ook kunnen omgaan met ‘interne’ tegenstellingen. Je ambities kunnen zo hoog zijn, dat fanatiek je doelen najagen ten koste gaat van je gezondheid en van de aandacht voor partner, familie en vrienden. Dan weet je niet meer wat zorg voor je eigen belang inhoudt: het belang van je ‘ambitieuze ik’ die aan zijn hoge verwachtingen wil voldoen? Of dat van je ‘gezonde ik’, die de balans wil bewaren? Ook hier zal de gekozen ‘strategie’ bepalend zijn voor het resultaat.

Zo maak je permanent afwegingen in een spanningsveld vol verwachtingen, teleurstellingen en weerstand. Gelukkig biedt weerstand ook kansen! Het is geen blinde muur waar je tegenop loopt, maar een wand vol deurtjes. Durf keuzes te maken, durf deuren te openen, in je eigen belang én dat van anderen.

Erik Slagt

Ermeloër Erik Slagt coacht mensen die ‘een beetje vastlopen’ in hun persoonlijke ontwikkeling. Motto: er is altijd meer ruimte dan je denkt.

Zie ook: www.espacio-coaching.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden