ErikPrikt VOCA… : ‘Schep orde in de chaos’

Foto: ermelo.nieuws.nl

ErikPrikt VOCA…

In deze roerige tijden willen veel mensen zekerheid en controle. Begrijpelijk, maar zinloos: niets is zeker, er zijn altijd vele ongrijpbare factoren werkzaam, en op de meeste heb je weinig of geen invloed. Dat is nog geen reden om passief te ondergaan wat er op je af komt. Het is goed om je talenten in te zetten om er het beste van te maken, zolang je maar flexibel omgaat met alle onverwachte veranderingen die op je pad komen. Hoe doe je dat?

De US Army worstelde met die vraag aan het eind van de Koude Oorlog (1990) , toen de ‘zekerheden’ wegvielen van twee grootmachten die elkaar decennialang in evenwicht hadden gehouden. Hun analyse was: er is sprake van VUCA, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity… In gewoon Nederlands: VOCA. Veranderingen die elkaar snel opvolgen, Onzekerheid door de onvoorspelbaarheid van de nieuwe situaties, wat bij elkaar een hoge mate van Complexiteit veroorzaakt . Dat alles op een speelveld met een wisselend aantal spelers in een Ambigue (dubbelzinnige) en wazige werkelijkheid. Niets is wat het lijkt.

Wat is het antwoord op VOCA? Schep orde in de chaos, dan krijg je meer overzicht en komt vanzelf het inzicht. Maak het zo simpel mogelijk, schrap alle onnodige ingewikkeldheden om bij de eenvoudigste omschrijving van je doelen uit te komen. Zet een stip op de horizon en bedenk op welke manieren je daar zou kunnen komen. Maak geen kant en klaar plan, maar ga op zoek naar wat werkt. Dus: helder zijn over waar je naar toe wilt, maar flexibel in hoe je dat gaat bereiken.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk. Omdat alles steeds sneller verandert en kleine factoren steeds meer complexe gevolgen hebben, is het zaak om je vooral niet vast te klampen aan oude zekerheden. Die bestaan goeddeels niet meer. De technologie die ons continu verleidt met nieuwe beelden en berichten, de economie van flexibele banen en de politieke aardverschuivingen maken onze wereld meer dan ooit ‘VOCA’. Dan moet je niet alleen ‘persoonlijk leiderschap’ tonen, dus je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, maar ook streven naar samenwerkingsverbanden.

Bijvoorbeeld zzp’ers die hun krachten bundelen, het midden-en kleinbedrijf dat het winkelgebied aantrekkelijk maakt, buren die samen een knelpunt in de wijk aanpakken. Telkens innovatieve initiatieven ontplooien en scherp inspelen op veranderingen. Essentieel daarbij is een transparante communicatie tussen alle betrokkenen.

Het antwoord op VOCA is dus eigenlijk VOCA: Visie, Overzicht, Communicatie en Aanpassingsvermogen. En de moed om daar de ruimte aan te geven en mee aan de slag te gaan!

Erik Slagt

Ermeloër Erik Slagt coacht mensen die ‘een beetje vastlopen’ in hun persoonlijke ontwikkeling. Motto: er is altijd meer ruimte dan je denkt.

Zie ook: www.espacio-coaching.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden